İhracat Yapılan Ülkeler

1

ASYA

2

AVRUPA

3

AFRİKA

4

KUZEY AMERİKA

5

GÜNEY AMERİKA