+ 90 216 499 54 84 epcas@epcas.com.tr

Türkçe Türkçe English English
Menu
EPC Enerji ve Güç Dönüşüm Sistemleri

EPC Enerji ve Güç Dönüşüm Sistemleri

VRLA SERİSİ Akümülatörler

VRLA SERİSİ Akümülatörler

VRLA SERİSİ Akümülatörler

Teminini Sağladığımız Akümülatörler

ROCKET, HAZE, FIAMM, SELECT, VISION, ENERBOX, YUASA, HAWKER, USB, INFOBATT, SUNLIGHT, ENERSYS

Doğru şarj yönetiminin seçilmesi: Bu işlem çok önemlidir. Aşırı şarj elektrolit miktarını azaltmakla kalmaz, akümülatör elemanlarının hasar görmesine de sebep olur. Depolanan bir akümülatörün ömrü uygulanan şarj yönteminden etkilenir.

Sabit gerilim şarjı:  Şarj işlemi başlangıcında oldukça büyük miktarda akım çekilir. Şarj sonlarına doğru çekilen akım çok azalır.

Şarj-deşarj döngülü kullanımda şarj işlemi belirlenen sürenin sonunda durdurulmalıdır

Hızlı şarj:  Hızlı şarjda, düşük sıcaklıktan dolayı yetersiz şarj ya da aşırı sıcaklık artışına karşı, dengeleyen devreler ve ısı koruma cihazları ve ilave cihazlara gerek duyulur.

Bakım gerektirmeyen Kuru Tip Aküler

Bakımsız çalışma: Şarj işlemi sonunda pozitif plakada üretilen oksijen negatif pla- kaya taşınarak kurşun-sülfat ve su oluşturmak üzere yeniden işleme girer.

Uzun depolama ömrü: Akümülatörler kendi enerjilerinin bir kısmını kendileri tüketirler. Buna depolama sırasında kapasite kaybı denir. VRLA akümülatörlerinde Pb-Ca ızgaralar kullanılarak depolama sırasındaki kapasite kaybının düşük olması sağlanmıştır.

Sızdırma yapı: VRLA akümülatörlerin kutulanması sızıntı olmayacak şekilde tasarlandığından istenilen her konumda bağlantı yapılabilir.

Yüksek performans: Korozyona dayanıklı Pb-Ca alaşımı, iyi tasarlanmış ızgara formu ve aktif madde kompozisyonu akümülatör iç direnci küçük olacak şekilde bir araya getirilmiştir. Akümülatör performansının yüksek olması ekonomik sonuçlar vermektedir.

Kullanım esnekliği: VRLA akümülatörleri gerilimi artırmak amacı ile seri, kapasiteyi artırmak amacı ile paralel bağlanabilir. Aynı akümülatörün tampon şarjda ya da şarj-deşarj döngülü olarak çalışma ömrünü ve performansını etkilemez.

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: VRLA akümülatörleri -20ºC ile 50ºC arası sıcaklıklarda kullanılabilir.

Derin deşarj: Özel seperatörler, plaka kompozisyonu ve dengeli elektrolit sistemi ile derin deşarjın yarattığı olumsuz sonuçlar giderilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru şarj yönetiminin seçilmesi: Bu işlem çok önemlidir. Aşırı şarj elektrolit miktarını azaltmakla kalmaz, akümülatör elemanlarının hasar görmesine de sebep olur. Depolanan bir akümülatörün ömrü uygulanan şarj yönteminden etkilenir.

Sabit gerilim şarjı: Şarj işlemi başlangıcında oldukça büyük miktarda akım çekilir. Şarj sonlarına doğru çekilen akım çok azalır. Şarj-deşarj döngülü kullanımda şarj işlemi belirlenen sürenin sonunda durdurulmalıdır.

Hızlı şarjı: Hızlı şarjda, düşük sıcaklıktan dolayı yetersiz şarj ya da aşırı sıcaklık artışına karşı, dengeleyen devreler ve ısı koruma cihazları ve ilave cihazlara gerek duyulur.

 

 

1 Şarj İşlemi

 • Şarj esnasında ortam sıcaklığı 0ºC ile 40ºC arasında olmalıdır.
 • Şarj akımı, şarj gerilimi ve şarj süresi için belirlenmiş olan standartlara uyulmalıdır.
 • Seri ya da paralel bağlı akümülatör sayısının çok artması şarj işlemini karmaşıklaştırır. 40 adetten fazla seri, 4 koldan fazla paralel akümülatör bağlantısı tavsiye edilmez

2 Deşarj işlemi

 • Akümülatörlerden -20ºC 50ºC ortam sıcaklıkları arasında akım çekmek mümkündür
 • Akümülatörler kullanımdan hemen sonra şarj edilmelidir.
 • Derin deşarj durumunda akümülatörün çabuk şarj edilmesi çok önemlidir

 

3 Normal Çalışma

 • Akümülatörler ısıya karşı korumalı olmalı, ısı yayan komponentlerden uzağa yerleştirilmelidir
 • Organik çözelti ile doymuş bir atmosferde kullanılmamalıdır.
 • Anormal şok ve/veya titreşimlerden koruma amacı ile akümülatörler güvenli bir biçimde yerleştirilmelidir.
 • Terminallerin bükülmesi, ezilmesi aşırı ısınması önlenmelidir.

4 Seri Bağlantı

 • Aynı özellikteki akümülatörler kullanılmalıdır.
 • Akümülatör grubunu oluşturan tüm akümülatörlerden eşit miktarda akım çekilmelidir.
 • Akümülatörler arasındaki ısı farkı 3ºC’den az olmalıdır.
 • Akümülatörler arasında hava dolaşımını sağlayacak kadar (mümkünse 10mm) boşluk bırakılmalıdır.
 • Akümülatör serin ve havadar yerde bulundurulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Depolama

 • Depo olarak kullanılacak yerin sıcaklığı -20ºC ile 40ºC arasındadır.
 • Depolamadan önce akümülatörlerin bir bağlantısının olmadığı kontrol edilmelidir. Mümkün ise kuru ve serin bir yer depo olarak seçilmelidir.
 • Depolama süresinde akümülatörler 6 ayda bir şarj edilmelidir.

 

Akümülatörlerin şarj-deşarj sayısı ile tanımlanan ömrü, kullanım şekli ve sıcaklığa bağlı olarak değişir.

Şarj-deşarj döngülü kullanımdaki ömür

Parantez içerisindeki %… değerleri deşarj derinliğini gösterir

Deşarj süresi – Deşarj akımı

Bu eğrilerde kullanılan kapasite, 25ºC ortam sıcaklığında nominal kapasitedir.  Eğrilerin bittiği noktadaki gerilim son deşarj gerilimidir

Sıcaklığın kapasitesi üzerindeki etkisi kapasite, ortam sıcaklığının ve deşarj hızının bir fonksiyonudur. Akümülatörlerin kapasitesi 20ºC ortam sıcaklığında

%100 değerindedir

VRLA SERİSİ Akümülatörler

VRLA SERİSİ AkümülatörlerVRLA SERİSİ Akümülatörler