WIN Automation 2015’e Katıldık

Yeni pazarlara açılmak ve iş ağımızı genişletmek için biz de WIN Fuarı’nda ürün ve hizmetlerimizi sergiledik.